PRESENTACIÓ

 

ESARE, grup d’Estudis de la Salut Reproductiva, és una Societat Científica per a l’estudi de la salut de la dona. Aquesta societat, constituïda com un grup de recerca i estudi de la salut reproductiva humana i en especial femenina, neix arrel de les inquietuds d’un col·lectiu de professionals que varen percebre la necessitat de donar un nou enfocament a la tots els aspectes lligats a la salut reproductiva. ESARE es constitueix com un grup de professionals que treballen en l’àmbit de la salut femenina en un projecte integrador orientat a la promoció i desenvolupament de l'especialitat, per a  presentar les novetats i poder oferir així tractaments predictibles i de qualitat a la població. Divulgació de coneixements, novetats, orientació terapèutica, participació en estudis, impacte a la societat, en resum recerca de la excel·lència assistencial, docent i investigadora són els punts claus d’ESARE.

ESARE és una associació científica sense ànim de lucre, compromesa en posar a l'abast de tots els professionals, tant de la Ginecologia  i Obstetrícia així com de totes les altres especialitats i estudis que tenen la salut de la dona com el seu principal focus d’interès, aquelles eines necessàries pel desenvolupament de la salut femenina i reproductiva, donant suport i posant al seu abast de tots els mitjans humans i tècnics que siguin necessaris per a dur la tasca esmentada a terme. En aquest sentit, la Formació Continuada és una de les senyeres de la societat, i els membres executius no escatimaran en esforços per a oferir la possibilitat d'obtenir una educació de qualitat, basada en l'evidència i en conceptes actuals. L'Expansió i consolidació de la societat conformen dos dels grans desafiaments als que ESARE s'ha d'enfrontar en aquest moment. Això és, certament, un projecte excitant a l’hora que ambiciós, però que es troba sustentat per una recerca vehement de l'excel·lència en nostra professió.

 

QUI SOM?

El “Grup d’Estudi Salut Reproductiva  (ESARE)" és una associació de caràcter científic i cultural que té per objectius i finalitats:

  • Agrupar els especialistes d’Obstetrícia i Ginecologia i als llicenciats en Medicina o altres àrees de les Ciències de la Salut que tinguin interès o vinculació en la salut reproductiva.
  • Promoure la divulgació de les Ciències relacionades amb la salut reproductiva.
  • Contribuir a la millora científica i tècnica, establint els mitjans per a l’ampliació  de coneixements de l’especialitat.

Els resums que no compleixin els criteris assenyalats seran retornats als autors sense haver arribat a la fase de valoració.

  • Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents:
  • Assessorar els organismes públics i societats privades en matèria de Salut Reproductiva.
  • Fomentar la creació de beques per a l’ampliació d’estudis de l’especialitat.
  • Organitzar congressos, cursos i conferències sobre la Salut Reproductiva.
  • Col·laborar amb les Universitats, societats científiques i la indústria  pel desenvolupament científic i tècnic.

 

JUNTA DIRECTIVA

 Poden formar part de l’associació tots els professionals i entitats del món científic vinculats a la salut reproductiva i que, de manera lliure i voluntària, tinguin interès en les seves finalitats.